รายชื่อสัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ และ คลินิก

รายชื่อสัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ และ คลินิก
  
คลินิกเฉพาะทาง และ โรงพยาบาลสัตว์ ของ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย
* กรุณา โทรตรวจสอบอีกครั้ง เนื่องจากคลินิกและโรงพยาบาลที่ระบุ ณ ที่นี้ บางแห่ง อาจจะไม่มีหมอที่ชำนาญเฉพาะทาง เพื่อความสะดวกของท่านเอง *

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขที่  39  ถนนอังรีดูนังต์   แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน   กรุงเทพฯ  10330
วันและเวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ : เวลา 8.00 – 15.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ : เวลา 9.00 – 11.00 น.
คลินิกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-9750-1
Website: http://www.vet.chula.ac.th/~sah/index.html
แผนที่ : http://www.vet.chula.ac.th/~sah/map.html  

หน่วยสัตว์เลี้ยงพิเศษ  โรงพยาบาลสัตว์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน
(บริเวณชั้นล่างของอาคารโรงพยาบาลสัตว์)
เลขที่ 50  ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
วันและเวลาทำการ :
วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี : เวลา 08.30 – 15.30 น.
เฉพาะวันศุกร์ : เวลา  08.30 – 11.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์
เช้า เวลา 8.30 – 11.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2942-8756-59  ต่อ  2118 (ในเวลาราชการ)  
ต่อ 2155  (นอกวันเวลาราชกา่ร)
ต่อ 2118  ประชาสัมพันธ์
Website : http://hospital.vet.ku.ac.th
แผนที่ : http://hospital.vet.ku.ac.th/index_files/Page354.htm

หน่วยสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน  จ.นครปฐม  
เลขที่ 1 หมู่ 6  ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม  73140
วันและเวลาทำการ :
วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี
เวลา 08.30 – 16.30 น. และ 17.00 – 20.00 น.
วันศุกร์ เวลา  08.30 – 12.00 น. และ 17.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ
เวลา 09.00 – 14.00 น. และ 17.00 – 20.00 น.
เบอร์โทรศัพท์
034-351 901-3 ต่อ 201-2
โทรสาร   034-352041
แผนที่ : http://www.mormakaset.com/map.htm

โรงพยาบาลสัตว์  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ 123  ถนนมิตรภาพ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 40002
ภายในมหาวิทยาลัย  (ประตู ถนนมิตรภาพ)
วันและเวลาทำการ :
วันจันทร์ – ศุกร์ : เช้า 8.30-12.00 น.บ่าย 13.00-16.30 น.                              
คลินิกนอกเวลา วันจันทร์ – ศุกร์ : เวลา 17.00-20.00 น.     
วันเสาร์-อาทิตย์  : เช้า : เวลา  9.00-12.00 น.  บ่าย  : เวลา  13.00-16.00 น.                                
หยุด ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์
เบอร์โทรศัพท์ 043- 364 490, โทรสาร  043- 343 081
Website : http://vet.kku.ac.th/hospital/vethos.html
แผนที่ : http://vet.kku.ac.th/hospital/vh-map-huge.html

คลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษ  โรงพยาบาลสัตว์เล็ก   คณะสัตวแพทยศาสตร์ สถานบริการสุขภาพสัตว์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนริมคลองชลประทาน   ต.สุเทพ   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่   50200
วันและเวลาทำการ :  วันพุธ  ทุกสัปดาห์
เบอร์โทรศัพท์ : 053-948 031, 948 033
Website : http://www.animalhealthvetmed.com

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  คณะสัตวแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เลขที่ 51  ถนนเชื่อมสัมพันธ์  แขวงกระทุ่มราย  เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
เบอร์โทรศัพท์ 02-988 3655  02-988 3666  ต่อ  147, 148, 246, 247
โทรสาร: 02-388 3655 ต่อ  247
แผนที่ http://www.mut.ac.th/thai/location/index.html

โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน   คณะสัตวแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม

โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตวป่า  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตไทรโยค  จ.กาญจนบุรี   
เลขที่  25/25  หมู่ 5  ถนนพุทธมลฑล สาย 4                              
ตำบลศาลายา   อำเภอพุทธมลฑล  จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์  0-2441-5246
Website : http://www.vs.mahidol.ac.th/Hospital/hospitalthai.html

 

คลีนิคเขตคลองจั่น
1. โรงพยาบาลสัตว์ เอ็น.พี. 213-215 ต.ลาดพร้าว อ.คลองจั่น กรุงเทพ

คลีนิคเขตคลองเตย
1. เจริญสุขสัตวแพทย์ 167 ซ.เจริญสุข เอกมัยซอย 5 ต.คลองตัน อ.คลองเตย กรุงเทพ 10110 โทร. (02) 391-9707
2. สถานอนุเคราะห์สัตว์ป่วย 257/23 สุขุมวิท 71 ต.คลองตัน อ.คลองเตย กรุงเทพ 10110 โทร. (02) 392-6284
3. อโศกสัตวแพทย์ 120/1-2 ต.คลองตัน อ.คลองเตย กรุงเทพ 10110
4. คลินิกรักษาสัตว์ซอยพานิชอนันต์ 334/1 ต.คลองตัน อ.คลองเตย กรุงเทพ 10110
5. สายน้ำทิพย์สัตวแพทย์ 265 ซ.สุขุมวิทย 22 ถ.สุขุมวิท ต.คลองเตย อ.คลองเตย กรุงเทพ 10110
6. โรงพยาบาลสัตว์เอกมัย 405/8 ซ.ทองหล่อ สุขุมวิท 55 ต.คลองตัน อ.คลองเตย กรุงเทพ 10110
7. ชัยพฤกษ์สัตวแพทย์ 9 สุขุมวิท 65 ต.พระโขนง อ.คลองเตย กรุงเทพ 10110 โทร. (02) 391-3492
8. 303 รักษาสัตว์ 303 ต.คลองตัน อ.คลองเตย กรุงเทพ 10110 โทร. (02) 259-126
9. คลินิกสัตวแพทย์ 402 ต.คลองตัน อ.คลองเตย กรุงเทพ 10110 โทร. (02) 391-4957
10. โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ 205/19-20 สุขุมวิท 55 ต.คลองตัน อ.คลองเตย กรุงเทพ 10110

คลีนิคเขตคลองสาน
1. คลีนิกสัตว์ลาดหญ้า 298/300 ถ.อิสรภาพ ต.สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600 โทร.(02)4375291,4373375

คลีนิคเขตจตุจักร
1. เฉลิมสุขรักษาสัตว์ 215/36 ซ.พหลโยธิน 28 ถ.พหลโยธิน ต.ลาดยาว อ.จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทร. (02) 513-4493
2. โรงพยาบาลสัตว์บางเขน 50 ถ.พหลโยธิน ต.ลาดยาว อ.จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทร. (02) 579-7540
3. ประชานิเวศน์สัตวแพทย์ 88/58 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ ต.ลาดยาว อ.จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทร. (02) 580-4594
4. คลินิกรักษาสัตว์ 82/643 ซ.ซีเมนต์ไทย ถ.ประชาชื่น ต.ลาดยาว อ.จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทร. (02) 585-9558
5. รักษาสัตว์ 89/265 ประชานิเวศน์ 1 ถ.เทศบาล อาคารสงเคราะห์ ต.ลาดยาว อ.จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทร. (02) 580-4659
6. ลาดพร้าวสัตวแพทย์ 679/1 ซ.ลาดพร้าว 7 ถ.ลาดพร้าว อ.จตุจักร กรุงเทพ 10500
7. สัตวแพทย์รักษาสัตว์ ปากซอยพหลโยธิน 59 โทร. (02) 552-3228
8. สัตวแพทย์ 4 30 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ ประชานิเวศน์ 1 ต.ลาดยาว อ.จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทร. (02) 591-3995
9. คลินิกสุขภาพสัตว์ 31/97 ซ.ชินเขต ต้นตาลซอย 5 อ.จตุจักร กรุงเทพ 10210 โทร. (02) 589-0542
10. บางเขนสัตวแพทย์ 2022/21 ถ. พหลโยธิน ต.ลาดยาว อ.จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทร. (02) 573-2017
11. ร่วมมิตรสัตวแพทย์ 61/21 ต.ลาดยาว อ.จตุจักร กรุงเทพ 10900

คลีนิคเขตดอนเมือง
1. คลินิกรักษาสัตว์ชินเขต 31/101 ซ.ชินเขต ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 โทร.(02) 591-4983
2. คลินิกสัตวแพทย์ 24 หมู่บ้านธนินทร์ ถ.วิภาวดีรังสิต อ.ดอนเมือง กรุงเทพ 10210
3. ปราณีสัตวแพทย์ 36/11 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ทุ่งสองห้อง อ.ดอนเมือง กรุงเทพ 10210 โทร. (02) 574-5917
4. สัตว์แพทย์ 299/157 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ทุ่งสองห้อง อ.ดอนเมือง กรุงเทพ 10210 โทร. (02) 573-3273
5. คลินิกสสุขภาพสัตว์ 31/79 ต.ทุ่งสองห้อง อ.ดอนเมือง กรุงเทพ 10210
6. คลินิกสัตวแพทย์ 165/1 ต.สีกัน อ.ดอนเมือง กรุงเทพ 10210
7. คมสันสัตว์แพทย์ 10/17 ต.ตลาดบางเขน อ.ดอนเมือง กรุงเทพ 10210 โทร. (02) 529-5635
8. ชับเขาสัตว์แพทย์ 18/17 ต.ทุ่งสองห้อง อ.ดอนเมือง กรุงเทพ 10210 โทร. (02) 589-8161
9. คลินิกสัตวแพทย์ 570/403 ต.สีกัน อ.ดอนเมือง กรุงเทพ
10. คลินิกภวิตารักษาสัตว์ 160/261 ต.ทุ่งสีกัน อ.ดอนเมือง กรุงเทพ
11. คลินิกสัตว์แพทย์ 1/24 ต.ตลาดบางเขน อ.ดอนเมือง กรุงเทพ โทร. (02) 533-4242

คลีนิคเขตดุสิต
1. รักษาสัตว์คลินิก 2/2 ถ.อำนวยสงคราม ต.ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 โทร. (02) 243-4409 โทรสาร : 243-4409
2. สหสัตวแพทย์ 242/4 ถ.อำนวยสงคราม เขตดุสิต กรุงเทพ โทร. (02) 243-3140
3. สัตวแพทย์นิตย์คลินิก 541 ถ.นครสวรรค์ ต.สวนจิตรลดา อ.ดุสิต กรุงเทพ 10330
4. นวพัฒน์รักษาสัตว์ 921 ถ.รัชดาประชาชื่น อ.ดุสิต กรุงเทพ 10400
5. โรงพยาบาลสัตว์สุโขทัย 260/1 ต.สวนจิตร อ.ดุสิต กรุงเทพ
6. รักษาสัตว์ 2/2 ต.นครไชยศรี อ.ดุสิต กรุงเทพ โทร. (02) 243-4409
7. รักษาสัตว์เตาปูน 487/2 ต.บางซื่อ อ.ดุสิต กรุงเทพ โทร. (02) 585-6484

คลีนิคเขตตลิ่งชัน
1. คลินิกรักษาสัตว์ 20/9 กฤษดานคร 14 ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ต.ฉมพลี อ.ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ10170 โทร. (02) 448-5599
2. พุทธมณฑลคลินิกรักษาสัตว์ 81/25 หมู่ 9 ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี(ข้างรุ่งโรจน์แมนชั่น) อ.ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ10170
3. โรงพยาบาลตลิ่งชัน 37/7 ต.ฉิมพลี อ.ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
4. มัครพลคลินิกรักษาสัตว์ 42 ต.ฉมพลี อ.ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

คลีนิคเขตทุ่งคลุ
1. บางรักสัตวแพทย์ 825/666 หมู่บ้านประชาสุขซิตี้ ประชาอุทิศ 58 เขตทุ้งคลุ กรุงเทพ 10140 โทร. (02)8735617, (01)9107549

คลีนิคเขตธนบุรี
1. ตลาดพลูสัตวแพทย์คลินิก 83/10 ถ.วุฒากาศ ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี กรุงเทพฯ10600 โทร. (02)466-0922
2. บุคคโลสัตวรักษ์ 298 ต.บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ
3. รพ.สัตว์ธนบุรี 1407/24-25 ต.บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ

คลีนิคเขตบางกอกน้อย
1. จรัลสัตวแพทย์ 88/7 ต.อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
2. รักษาสัตว์ 54/16 ซ.วัดศรีสุดาราม ต.บางขุนนนท์ อ.บางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.(02)434-4723
3. พรานนกสัตวแพทย์ 508/2 ถ.พรานนก ต.ศิริราช อ.บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. (02) 412-4565
4. ปิ่นเกล้าสัตวแพทย์ 691/21 ซ.อัศวิน ถ.จรัญสนิทวงศ์ 47 ต.บางบำหรุ อ.บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. (02) 434-8125
5. คลินิกรักษาสัตว์ 1240 ปากซอยจันทนชาติ ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี กรุงเทพฯ 10800
6. บางพลัดสัตวแพทย์คลินิก 594/76 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางยี่ขัน อ.บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. (02) 424-3554
7. สัตวแพทย์คลินิก 75/6 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี กรุงเทพฯ 10700
8. สถานพยาบาลสัตว์ไมตรีจิต 5/3115 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางขุนศรี อ.บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. (02) 412-6566
9. โรงพยาบาลสัตว์ พี.เอส. 757/36 เยื้องห้างตั้งฮั่วเส็งธนบุรี ถ.สิรินธร ต.บางพลัด อ.บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. (02) 435-5980, 435-9129

คลีนิคเขตบางกอกใหญ่
1.โรงพยาบาลสัตว์มหานคร 2/16-17 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600 โทร. (02) 466-4663,891-8377, fax. 4654663
2.ธนบุรีรักษาสัตว์ 11/19 ถ.เพชรเกษม ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600 โทร.(02) 472-1059
3. คลินิกรักษาสัตว์ 435 ซ.พาณิชยการธนบุรี ต.ท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600 โทร. (02) 412-3761
4. รักษาสัตว์คลินิก 122/4 สี่แยกท่าพระ ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600
5. สาธุสัตวแพทย์ 275/33 ถ.สาธุประดิษฐ์ ยานนาวา กรุงเทพ

คลีนิคเขตบางกะปิ
1. คลินิกสัตวแพทย์ไดร์ฟ-อิน 2646-2648 ซ.ลาดพร้าว 128/2 เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240 โทร. (02) 378-0318 ,3770311 โทรสาร : 3770311
2. น.สพ.พงศ์ศักดิ์ ศรีธเนศชัย 134 ม.4 ซ.มหาดไทย 1 ลาดพร้าว 122 ต.วังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10310 โทร. (02) 539-7179 , (01) 488-0498
3. คลินิกสัตวแพทย์คลองจั่น 3470 (53/23) หมู่ 2 ลาดพร้าว 136 ต.คลองจั่น อ.บางกะปิ กรุงเทพ 10240 โทร. (02) 377-5875
4. ลาดพร้าวสัตวแพทย์ 673/1 ปากซอยลาดพร้าว 7 (ข้างโรงเรียนปรนะพันธ์) กรุงเทพ
5. คลินิกสัตวเลี้ยง 70/14 หมู่บ้านเจริญสุข 3 ซ.พหลโยธิน อ.บางกะปิ กรุงเทพ 10230 โทร. (02) 579-7882
6.โรงพยาบาลสัตว์บางกะปิ 249 การเคหะซอย 3 สุขาภิบาล 1 ต.คลองจั่น อ.บางกะปิ กรุงเทพ 10240 โทร. (02) 374-6349
7. สัตวแพทย์หัวหมาก 2000 รามคำแหง ซอย 14 ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ กรุงเทพ 10310 โทร. (02) 314-7080
8. สิทธิพรสัตวแพทย์ 13/54 การเคหะแห่งชาติ หลังที่ 13 ถ.สุขาภิบาล 2 ต.คลองจั่น อ.บางกะปิ กรุงเทพ 10240 โทร. (02) 377-8284
9. คลินิกรักษาสัตว์ 37 ซ.แฮปปี้แลนด์เก่า สุขาภิบาล 1 ต.คลองจั่น อ.บางกะปิ กรุงเทพ 10240 โทร. (02) 378-0992
10. รักษาสัตว์ 1041 ซอย 34 หมู่ 3 ต.คลองจั่น อ.บางกะปิ กรุงเทพ 10240 โทร. (02) 377-6501
11. กำชัยสัตวแพทย์ 306/12 ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ กรุงเทพ 12. โรงพยาบาลสัตว์เมตตา 13 ต.วังทองหลาง อ.บางกะปิ กรุงเทพ

คลีนิคเขตบางขุนเทียน
1. เอส.เค.สัตวแพทย์ 41/9 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
2. บางขุนเทียนรักษาสัตว์ 4/4 หมู่ 4 ถ.เอกชัย ต.จอมทอง อ.บางขุนเทียน กรุงเทพ 10150 โทร. (02) 415-9791
3. โรงพยาบาลสัตว์นครธน 68/27-28 ถ.พระราม2 ต.จอมทอง อ.บางขุนเทียน กรุงเทพ10150 โทร.(02)468-5871
4. บางบอนสัตวแพทย์ 26/108 ต.บางบอน อ.บางขุนเทียน กรุงเทพ 10150 โทร. (02) 415-6445

คลีนิคเขตบางคอแหลม
1. กรุงเทพสัตวแพทย์ 230/9 เชิงสะพานกรุงเทพ ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม กรุงเทพ 10120 โทร.(02) 289-5203

คลีนิคเขตบางซื่อ
1. สัตว์แพทย์บางโพ 32/4 ถ.ประชาราษฎร์ 2 ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. (02) 585-6755
2. นวพัฒน์รักษาสัตว์ 921 ต. บางซื่อ กรุงเทพฯ
3. คลินิกสัตวแพทย์ 99 457/16 ถ.ประชาชื่น ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ กรุงเทพฯ
4. เค.วี. สัตวแพทย์ 1396-97 ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ กรุงเทพฯ

คลีนิคเขตบางนา
1. คลินิกรักษาสัตว์ 50/755 ต.บางนา อ.บางนา กรุงเทพ โทร. (02) 749-0800-1

คลีนิคเขตบางบอน
1. วงแหวนสัตวแพทย์ 66/93 ต.บางบอน อ.บางบอน กรุงเทพ

คลีนิคเขตบางพลัด
1. ประลองสัตวแพทย์ 799/6 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางพลัด บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. (02) 424-5858
2. มัครพลคลินิกรักษาสัตว์ 151 ถ.จรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. (02) 424-5578 ,433-3060
3. ประชิตสัตวแพทย์ 36/9-10 ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ต.บางบำรุง อ.บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. (02) 434-3473
4. คลินิกรักษาสัตว์ 509/486 ถ.จรัญสนิทวงศ์ (ซ.77) ต.บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. (02)435-0803

คลีนิคเขตบางเขน
1. คมสันสัตวแพทย์ 10/17 หมู่บ้านสุขสรรพ์ ถ.วิภาวดีรังสิต ต.ตลาดบางเขน อ.บางเขน กรุงเทพ 10210 โทร. (02) 579-5635
2. คลินิกสัตวแพทย์ 4 30 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ ประชานิเวศน์ 1 อ.บางเขน กรุงเทพ 10210
3. มหานครสัตวแพทย์ 201/286 หมู่บ้านมหานครนิเวศน์ ต.ตลาดบางเขน อ.บางเขน กรุงเทพ 10210 โทร. (02) 551-1672
4. คลินิกสัตวแพทย์รักสัตว์ 144/7 ถ.พหลโยธิน ต.คลองถนน อ.บางเขน กรุงเทพ 10220 โทร. (02) 552-3228
5. ชินเขตสัตวแพทย์ 18/19 ซ.ชินเขต ถ.งามวงศ์วาน อ.บางเขน กรุงเทพ
6. คลินิกรักษาสัตว์ 363/248 พหลโยธิน 52 (ทหารอากาศ) ถ.พหลโยธิน ต.คลองถนน อ.บางเขน กรุงเทพ 10220 โทร. (02) 521-1704
7. คลินิกสัตวแพทย์ 15/18 ต.ตลาดบางเขน อ.บางเขน กรุงเทพ โทร. (02) 566-3384
8. สัตวแพทย์ 299/159 ต.ทุ่งสองห้อง อ.บางเขน กรุงเทพ โทร. (02) 573-3273

คลีนิคเขตบางรัก
1. สีลมสัตวแพทย์ 492 ซ.เจริญกรุง 49 ถ.สีลม(ตรงข้ามคอนโดรอยัลเจริญกรุง) เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 โทร. (02) 233-5657
2. บางรักสัตวแพทย์ 130/2 ต.สีลม ต.บางรัก กรุงเทพ โทร. (02) 236-3779

คลีนิคเขตบึงกุ่ม
1. กำชัยสัตวแพทย์ 306/12 ต.สุขาภิบาล อ.บึงกุ่ม กรุงเทพ 10240
2. สัตวแพทย์คลินิกหมอกวี 95/5 ซ.3 สัมมนากร 2 อ.บึงกุ่ม กรุงเทพ 10240
3. สัตวแพทย์รามอินทรา 111/5 ถ.รามอินทรา ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม กรุงเทพ 10240 โทร. (02)510-2627
4. คลินิกสัตว์เลี้ยงคลองกุ่ม 50/68 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม กรุงเทพ 10240 โทร. (02)374-8027
5. สถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์ 5/55 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ซ.วัชรพล ถ.รามอินทรา กรุงเทพ 10220
6. ราชธานีรักษาสัตว์ กม.5 ถ.รามอินทรา กรุงเทพ
7. คลินิกรักษาสัตว์ 99/206 หมู่บ้านพฤกษชาติ ซอย 15 ถ.รามคำแหง ต.สะพานสูง อ.บึงกุ่ม กรุงเทพ 10240
8. เกศรีสัตวแพทย์ 25/26 หมู่บ้านเกศรี ถ.สุขาภิบาล 3 ต.สะพานสูง อ.บึงกุ่ม กรุงเทพ 10240
9. สัตวแพทย์ กม.8 39/171 ถ.รามอินทรา กม.8 ต.จรเข้บัว กรุงเทพ 10230 โทร. (02) 510-5739
10. คลินิกสัตวแพทย์สุรพงษ์ 109/21 ถ.รามอินทรา กม.7 ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม กรุงเทพ 10230
11. โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยง 700/19 ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม กรุงเทพ
12. ตรีสัตวแพทย์ 7/13 อ.บึงกุ่ม กรุงเทพ

คลีนิคเขตปทุมวัน
1. รวมทองรักษาสัตว์ ซ.เกษมสันต์ 2 ถ.พระราม 1 อ.ปทุมวัน กรุงเทพ โทร. (02) 251-3083
2. โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โทร.(02) 252-70007

คลีนิคเขตประเวศ
1. พัฒนาการสัตวแพทย์ 212/23 หมู่ 6 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250 โทร.(02)3217235 โทรสาร (02)3217235, (02)9149657
2. รักษาสัตว์ 91/6 ซ.รัตนเวช สุขุมวิท ต.ประเวศ อ.ประเวศ กรุงเทพ 10250 โทร.(02) 322-7797
3. โรงพยาบาลสวนสัตว์ 709/52-53 สุขุมวิท 77 ต.สวนหลวง อ.ประเวศ กรุงเทพ 10250 โทร.(02)331-8146-7 fax. 7426621
4. คลินิกสัตวแพทย์ 99 208/13 ต.ประเวศ อ.ประเวศ กรุงเทพ 10250
5. สัตวแพทย์ 20 36/46 หมู่ 1 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สวนหลวง อ.ประเวศ กรุงเทพ 10200 โทร. (02) 322-4400
6. เสรีสัตวแพทย์ 79 อ.ประเวศ กรุงเทพฯ

คลีนิคเขตป้อมปราบ
1. รักษาสัตว์ 355/18 ซ.สวนมะลิ ถ.หลวง ต.เทพศิรินทร์ อ.ป้อมปราม กรุงเทพ 10100 โทร. (02) 233-7012

คลีนิคเขตพญาไท
1. คลินิกรักษาสัตว์สัตว์พหลโยธิน 42/2 ซ.11 ถ.พหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.พญาไท กรุงเทพ 10400 โทร. (02) 279-8940
2. จตุจักรรักษาสัตว์ 1/2 ซ.วัดไผ่ตัน ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. (02) 279-3219
3. คลินิกสัตวแพทย์ 356/7 ถ.ศรีอยุธยา ต.พญาไท อ.พญาไท กรุงเทพ 10400 โทร. (02) 245-4946
4. อนันต์รักษาสัตว์ 111/1 พหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.พญาไท กรุงเทพ 10400 โทร. (02) 270-0377, 270-0397
5. โรงพยาบาลสัตว์สยาม 3/18-19 ต.สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ
6. ประดิพัทธ์รักษาสัตว์ 30/2 ต.สามเสนใน อ.พญาไท กรุงเทพ โทร. (02) 279-6949
7. คลินิกรักษาสัตว์ 1/28 ต.สามเสนใน อ.พญาไท กรุงเทพ โทร. (02) 247-4010

คลีนิคเขตพระนคร
1. เสาชิงช้ารักษาสัตว์ 55 ต.เสาชิงช้า อ.พระนคร กรุงเทพ

คลีนิคเขตพระโขนง
1. สุขุมวิทสัตวแพทย์ 995 สุขุมวิท 53-55 ต.คลองตัน ถ.สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพฯ โทร. (02) 252-1734
2. โรงพยาบาลสัตว์เจริญสุข 167 ซ.เจริญสุข (เอกมัย ซ.5) ถ.สุขุมวิท63 ต.คลองตัน พระโขนง กรุงเทพฯ 10110 โทร.(02) 391-6469, 711-5276
3. โรงพยาบาลสัตว์บางจาก 2024-26 สุขุมวิท ต.บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ โทร. (02) 311-6233
4. โชคชัยรักษาสัตว์ 4/3 ซ.สุขุมวิท 26 ต.บางนา พระโขนง กรุงเทพฯ 10100
5. โรงพยาบาลสัตวเทพารักษ 2473 ถ.สุขุมวิท 53-55 ต.บางนา พระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. (02) 393-7410, 393-7351
6. 303 รักษาสัตว์ 303 ซ.สุขุมวิท 22 ถ.สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพฯ 10100 โทร. (02) 259-1296
7. สพ.ญ.อรพันธ์ ภาสวรกุล 12 ปุณณวิถี 11 สุขุมวิท ต.บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. (02) 311-1661
8. เอกมัยสัตวแพทย์ 102-102/1 ถ.เอกมัย ต.คลองตัน อ.คลองเตย กรุงเทพฯ
9. อุดมสุขสัตวแพทย์ 979/86 ซ.สุขุมวิท 103 ต.บางนา พระโขนง กรุงเทพฯ
10. โรงพยาบาลนครินทร์ 87/29 ต.สวนหลวง พระโขนง กรุงเทพฯ
11. สัตวแพทย์สุขุมวิท 49 120/1-2 สุขุมวิท 49 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110 โทร. (02) 392-4360
12. พระโขนงสัตวแพทย์ 331-0624 เชิงสะพานพระโขนง กรุงเทพฯ
13.สุขุมวิท101สัตวแพทย์ สุขุมวิท 101 พระโขนง กรุงเทพฯ

คลีนิคเขตภาษีเจริญ
1. นายสัตวแพทย์สัมพันธุ์ 455/19 ต.บางแคเหนือ อ.ภาษีเจริญ กรุงเทพ
2. วีระสัตวแพทย์ 54/134 หมู่ 9 เยื้องซอยเพชรเกษม 54 ต.บางด้วน อ.ภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
3. สถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์ 17/84 ซ.เพชรเกษม 88/1 ต.บางแคเหนือ อ.ภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160 โทร. (02) 454-0484

คลีนิคเขตยานนาวา
1. สาธุสัตวแพทย์ 275/33 ถ.สาธุประดิษฐ์ ตรงข้ามซอยสาธุประดิษฐ์ 22 แขวงบางโคล่ เขตยานนาวา กรุงเทพ10120 โทร. (02)2114246
2. มหาเมฆรักษ์สัตว์ 137 ต.ทุ่งวัดดอน อ.ยานนาวา กรุงเทพ

คลีนิคเขตราชเทวี
1. รางน้ำสัตวแพทย์ 116/30 ซ.ร่วมจิตร ถ.รางน้ำ แขวงถนนพญาไทย เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. (02) 245-8221, 245-5455

คลีนิคเขตราษฎร์บูรณะ
1. โรงพยาบาลสัตว์บางปะกอก 575/3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางประกอบ อ.ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 10140 โทร. (02) 428-2417
2. สุขสวัสดิ์สัตวแพทย์ 405/12 หมู่ 4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางประกอก อ.ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 10140 โทร. (02) 428-1443-4
3. โรงพยาบาลสัตว์ราษฎร์บูรณะ 120/6-7 ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ

คลีนิคเขตลาดกระบัง
1. คลินิกรักษาสัตว์ 595/19 ซ.เคหะนคร 2 ถ.อ่อนนุช อ.ลาดกระบัง กรุงเทพ 10250

คลีนิคเขตลาดพร้าว
1. คลินิกสัตว์เลี้ยง 126/17 ต.จรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพ
2. สถานพยาบาลสัตว์เสนานิคม 29/11-14 เสนานิคม 1 ถ.พหลโยธิน ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 โทร. (02) 570-4715, 570-5072
3. คลินิกรักษาสัตว์ 97 97 ซอยปัฐวิกรณ์ 2 ถ.รามอินทรา ต.จรเข้บัว อ.ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
4. คลินิกสัตวแพทย์ 50 9/35 ต.ลาดพร้าว อ.ลาดพร้าว กรุงเทพ
5. คลินิกรักษาสัตว์คู้บอน 95/46 ซ.วัดคู้บอน ถ.รามอินทรา กม.8 ต.จรเข้บัว อ.ลาดพร้าว กรุงเทพ10230
6. โรงพยาบาลสัตว์ลาดปลาเค้า 28/348-350 ต.จรเข้บัว อ.ลาดพร้าว กรุงเทพ โทร. (02) 570-6060, 570-6050
7. โชคชัย 4 รักษาสัตว์ 40/1 ต.ลาดพร้าว อ.ลาดพร้าว กรุงเทพ โทร. (02) 538-1178

คลีนิคเขตสวนหลวง
1. สัตวแพทย์ 20 36/46 ถ.สวนหลวง อ.สวนหลวง กรุงเทพ
2. เพทชอปและเพทคลินิก 87/67-69 ถ.พัฒนาการ ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง กรุงเทพ 10250 โทร. (02) 319-3894

คลีนิคเขตสาธร
1. คลินิกรักษาสัตว์ 18/3 ซ.เซ็นต์หลุยส์ 3 ถ.สาธรใต้ เขตสาธร กรุงเทพ 10120 โทร. (02) 211-1200
2. รักษาสัตว์ 300 ซ. 18 ถ.อาคารสงเคราะห์ ต.ทุ่งวัดคอน อ.สาธร กรุงเทพ 10120 โทร. (02) 286-5944
3. เซ็นต์หลุยส์สัตวแพทย์ 200/124 ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาธร กรุงเทพ 10120
4. สัตวแพทย์ 26 รักษาสัตว์ 127/20 ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาธร กรุงเทพ 10120

คลีนิคเขตหนองแขม
1. สายสีสัตวแพทย์ 92/81 ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม กรุงเทพ โทร. (02) 420-4815
2. รักษาสัตว์ 63 ต.หลักสอง อ.หนองแขม กรุงเทพ
3. ปราโมทย์สัตวแพทย์ 4/229 ต.หลักสอง อ.หนองแขม กรุงเทพ
4. บางแครักษาสัตว์ 48 ต.หลักสอง อ.หนองแขม กรุงเทพ

คลีนิคเขตห้วยขวาง
1. 981 สัตวแพทย์ 981/3 ซ.ลาดพร้าว 48 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 โทร.(02) 276-2544
2. สัตวแพทย์รวมปัญญา 257/106-109 ถ.รัชดาภิเษก อ.ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร. (02)277-8470
3. สำนักงานสัตวแพทย์ 912 ถ.สุทธิสาร อ.ห้วยขวาง กรุงเทพ 10400 โทร. (02) 277-2807
4. มยุรเวชสัตวแพทย์ 912 ถ.สุทธิสาร ต.ห้วยขวาง อ.ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร. (02)275-7130
5. คลินิกสัตว์ 444 ซ.พิบูลอุปถัมภ์ สุทธิสาร ต. สามเสนนอก อ.ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร. (02) 277-4770
6. 981 สัตวแพทย์ 981/3 ต.สามเสนนอก อ.ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
7. อินทรามระ 34 คลินิกสัตว์ 5/1 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.ดินแดง อ.ห้วยขวาง กรุงเทพ โทร. (02)277-2394
8. คลินิกรักษาสัตว์ พ.6 466/87 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.ดินแดง อ.ห้วยขวาง กรุงเทพ โทร. (02)247-3099
9. โรงพยาบาลสัตว์สหมิตร 9/201 ถ.อโศก-ดินแดง ต.ดินแดง อ.ห้วยขวาง กรุงเทพ10400 โทร. (02)248-3127
10.โรงพยาบาลสัตว์สุทธิสารรัชดา 47 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย ต.สามเสนนอก อ.ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร.(02)693-4765

 

กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล
โรงพยาบาลสัตว์ขวัญคำ (หมอหมาป่าและอาณาจักรสัตว์)
สัตวแพทย์ผู้ตรวจ:
หมอเฉพาะทางเอ็กโซติกและสัตว์ป่า:
        หมอแรนดอล์ฟ (หมอแก้ว) ลงตรวจเสาร์และอาทิตย์
        หมอรัก ตามนัดหมาย
          หมอเหนือ ลงตรวจทุกวัน เว้นวันเสาร์และอาทิตย์
        หมอเยลลี่ (ศัลยกรรมสัตว์แปลก) ลงตรวจทุกวัน เว้นวันพุธและพฤหัสบดี
        หมออ้น ลงตรวจทุกวัน เว้นวันศุกร์และเสาร์
          หมอสัตว์เล็ก สุนัขและแมว :  หมอเยลลี่ หมอแก้ว หมอบุ๊กบิ๊ก หมอเหนือ หมออ้น
เลขที่ 91/10 (ก่อนถึงห้าแยกวัชรพล ตรงข้ามร้านอาหารนาย ต. เนื้อตุ๋น)
ถนนวัชรพล (รามอินทรา 55)
ท่าแร้ง บางเขน
กรุงเทพ 10220
โทรศัพท์ 086-336-4462
โทรสาร   02-968-9166
วันและเวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 8.30 -24.00 น.

คลินิกนกและสัตว์ป่า
สัตวแพทย์ผู้ตรวจ : รศ.น.สพ.ปานเทพ  รัตนากร
ถนนศรีอยุธยา ซอย 3
อยู่ระหว่าง โรงพยาบาลพญาไทย 1 และ โรงพยาบาลเดชา
โทรศัพท์  02-245- 4946
วันและเวลาทำการ :   จันทร์ – ศุกร์     17.00- 19.00 น.
                             เสาร์ – อาทิตย์  10.00-16.00 น.

คลินิกรักษาสัตว์ด้วยใจ
สัตวแพทย์ผู้ตรวจ : สพ.ญ.จริยา (หมอฮั๊ว)
รักษาสัตว์ทุกชนิด
ตั้งอยู่ในร้านดี ด็อก หน้าหมู่บ้านวนาวิลล์
เพียง 700 เมตร จาก ถ.เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา

คลินิกสัตวแพทย์คลองสี่
สัตวแพทย์ผู้ตรวจ : สพ.ญ.สุภาภรณ์  อุทุมพร
เลขที่ 2/42-43 (เยื้องหมู่บ้านอยู่เจริญ 2)  ม.5  
ถ.รังสิต-นครนายก  ต.ลาดสวาย  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 083 – 994  8880
วันและเวลาทำการ : ทุกวัน  เวลา 8:30- 20:30 น.  

โรงพยาบาลสัตว์ สุวรรณชาด (ในโครงการพัฒนาส่วนพระองค์) สัตวแพทย์ผู้ตรวจ : น.สพ.วิศิษฎ์  อาศัยธรรมกุล
เลขที่ 33/39 หมู่ 3 ถนนรามคำแหง กรุงเทพ 10240
โทรศัพท์ 02-729 – 5706-7
โทรสาร   02-729 – 5709
วันและเวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 9.00 -21.00 น.

สัตวแพทย์  4 โพลีคลินิก (Vet4 Polyclinic)
สัตวแพทย์ผู้ตรวจ :  น.สพ.เชาวพันธ์  ยินหาญมิ่งมงคล
เลขที่ 5 – 5/1 ถนน เทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ
ประชานิเวศน์ 1 จตุจักร กรุงเทพฯ  10900
โทรศัพท์  0-2953-8085-6, 0-2591-3995,0-2591-3995
โทรสาร    0-2954-3597
Website :  http://www.vet4polyclinic.com/contact_us.htm

คลินิกพายุรักษาสัตว์
สัตวแพทย์ผู้ตรวจ : น.สพ.เกษตร สุเตชะ และ  น.สพ.พายุ ศรีสุพร
เลขที่ 1470 ซอยอินทามาระ 26 ถนนสุทธิสาร  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  10320
โทรศัพท์ 02-693- 7972
วันและเวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์  เวลา 10.00 – 21.00 น.

ซีคอน เพ็ท ปาร์ค
ตอนนี้ทางซีคอน เพ็ท พาร์ค คลินิก ได้ทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง สถานที่ตั้ง
เพื่อการบริการให้ดียิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการตกแต่งสถานที่ใหม่อยู่
แต่เพื่อเป็นการไม่ให้ผู้ใช้บริการสับสนและเตรียมตัวพบกันที่ใหม่
จึงมาส่งแผนที่ให้ดูกันก่อนเป็นออเดิฟจ๊ะ แต่ตอนนี้ยังคงเปิดให้บริการอยู่ที่เดิม
ทุกวันตั้งเเต่เวลา 10.00-20.00 น. ส่วนแผนที่มีให้ดูกันในหัวข้อ แผนที่ ได้เลยเจ้าคะ
หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ 083 064 1980 เหมือนเดิม เเต่ไม่ 24 ชม.นะจ๊ะ
แผนที่
http://seaconpetclinic.makewebez … &type=customize

ลาดพร้าว 9 สัตวแพทย์
สัตวแพทย์ผู้ตรวจ : น.สพ.ณฐวุฒิ คณาติยานนท์ (หมอกอล์ฟ)
                        : สพ.ญ.นัจพร แจ่มจันท์ (หมอออย)
                        : น.สพ. เชาวพันธ์ ยินหาญมิ่งมงคล (หมออ้อย)
ติดถนนใหญ่ ปากซอยลาดพร้าว 9
ห่างจากคาร์ฟูลาดพร้าว 20 เมตร
(จอดรถคาร์ฟูแล้วเดินมาได้)
Website : http://www.lardprao9vet.com
โทรศัพท์   :  02-513-5007
โทรมือถือ :  087-696-8338
วันและเวลาทำการ : ทุกวัน เวลา  10.00-21.00 น.

คลินิกสัตว์เลี้ยงจิ๋ว  โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ  
เลขที่  205/5-8 ซอยทองหล่อ (ระหว่างซอย 9 กับ 11)
ถนนสุขุมวิท 55   แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110
โทรศัพท์ 02- 712 6301-4
โทรสาร   02-712 5273 หรือ 02-712 9522
วันและเวลาทำการ:  เปิดทำการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
แผนที่  http://www.pethospital.co.th

โรงพยาบาลสัตว์รัตนโกสินทร์
สัตวแพทย์ผู้ตรวจ : อ.น.สพ.วุฒิวงศ์ ธีรพันธ์ และ น.สพ.สิรันดร์ ถึกอ่ำ
เลขที่ 18/279-280 ซอยวัชรพล 14 หน้าหมู่บ้านคาซาลีน่า 5
(ใกล้โรงเรียนรัตนโกสินทร์) บางเขน กรุงเทพฯ
เบอร์โทรศัพท์ 02-994-0027,02-153-2049,081-454-8123
E-mail : rksanimalhospital@gmail.com
วันและเวลาทำการ : 9.00-21.00 น.  ทุกวัน

โรงพยาบาลสัตว์มัยลาภ
เลขที่ 15/15 ม.9  ซ.มัยลาภ ถ.รามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ  10230
โทรศัพท์ 02-860-1158 กด 4
วันและเวลาทำการ : ทุกวัน  9.00 – 21.00 น.

เอ็น.เค. สัตวแพทย์
สัตวแพทย์ผู้ตรวจ : น.สพ.นำดี  แซ่เฮง
เลขที่  96/240  ม.7 ถ.ท่าข้าม  แสมดำ
บางขุนเทียน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์  02- 895 -6247
วันและเวลาทำการ :  (กรุณาโทรนัดล่วงหน้า)
จันทร์-ศุกร์     18.30- 21.00 น.
เสาร์-อาทิตย์   9.00 -21.00 น.

โรงพยาบาลสัตว์คลองหลวง
สัตวแพทย์ผู้ตรวจ : น.สพ.ทวีศักดิ์ อนันต์ศิริวัฒนา
เลขที่ 49/22-23  หมู่ 7  ถ.คลองหลวง-บางขันธ์
ต.คลองสอง อ. คลองหลวง (ตลาดไทย) จ. ปทุมธานี
โทรศัพท์  02- 516-1852
วันและเวลาทำการ : ทุกวัน 09.00- 21.00 น.

โรงพยาบาลสัตว์บางนา
เลขที่  232/2 ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์  02- 744-1899, 02- 744-1663
วันและเวลาทำการ : 24 ชั่วโมง ทุกวัน
– กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
  หมอเฉพาะทางเข้าตรวจ เฉพาะ วันพฤหัสบดี  เวลา 17.00 -21.00 น.

เวท คอนเนอร์  รักษาสัตว์
อยู่ในตลาดแฮปปี้แลนด์ บางกะปิ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์  02- 734 3887
วันและเวลาทำการ : ทุกวัน  9.00 – 22.00 น.  

ชวนชื่นสัตวแพทย์
เลขที่ 47/56 หมู่ 1 ถ.สุขาภิบาล 3 กรุงเทพฯ
โทรศัพท์  02- 373-1848 , 02- 373-1810
วันและเวลาทำการ : ทุกวัน  9.00 – 21.00 น.

คลินิกรักษาสัตว์เกษสรี
สัตวแพทย์ผู้ตรวจ :  น.สพ.สุพจน์  พิบูรณ์รัตนาวงศ์
เลขที่ 25/26 หมู่บ้านเกษสรี 2  ซอยรามคำแหง 124
ถนนสุขาภิบาล 3  กรุงเทพ 10240
โทรศัพท์  02- 373 4712
วันและเวลาทำการ :  จันทร์-ศุกร์    10.00 – 21.oo น.
                            เสาร์-อาทิตย์   9.00 – 21.00 น.

โรงพยาบาลสัตว์บางกรวย
สัตวแพทย์ผู้ตรวจ : สพ.ญ.อรวรรณ  คำเอี่ยม
เลขที่ 64/87-89 ม.6 ใกล้ซอยทวีโรจน์  ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 02- 883 6259
วันและเวลาทำการ : กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
วัชรพลรักษาสัตว์  
สัตวแพทย์ผู้ตรวจ : สพ.ญ.จินดา  ศุภชวาล
เยื้องหมู่บ้านคาซ่า วิลล์ 18/259  ซ.วัชรพล  ถ.วัชรพล-สายไหม
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220
โทรศัพท์ 02 – 994-1259

รายชื่อโรงพยาบาลสัตว์และคลินิก ตามใบอนุญาตสถานพยาบาลสัตว์ชั้น 1 ก. ในเขตภาคกลาง
จังหวัด กาญจนบุรี

เมืองกาญจน์รักษาสัตว์ 286/136-137 ถ.แสงชูโต อ.เมือง กาญจนบุรี   
รพส.กาญจนบุรี 126-128 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง กาญจนบุรี   
คลินิกวินิจสัตวแพทย์ 284/32-33 ถ.แสงชูโต บ้านเหนือ อ.เมือง กาญจนบุรี   
บ้านรักษ์สัตว์ 789/11 ม.2 ซ.ตาบ่ง ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี   
รุ่งทิพย์สัตวแพทย์ 318/9 ถ.อู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง กาญจนบุรี   
อวยชัยสัตวแพทย์ 164/7 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง กาญจนบุรี   
คลินิกสุขภาพสัตว์ 12/6 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี 081-4329378
คลินิกสัตว์เลี้ยง 85 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี

จังหวัด ฉะเชิงเทรา
โสธรสัตวแพทย์ 268 ต.หน้าเมือง อ.เมือง ฉะเชิงเทรา   
คลินิกสัตว์เลี้ยง 5/13 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ หน้าเมือง อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 081-9883880
คลินิกสัตวแพทย์ 71 ถ.ประชาสรรค์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 038-827639
ด๊อกกี้ คลินิก 98/28 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง ฉะเชิงเทรา  081-9831224
ดอนทองสัตวแพทย์ 129 ถ.ฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม หน้าเมือง 038-882087
บ้านใหม่สัตวแพทย์ 87/70 ฉะเชิงเทรา-บางน้ำเปรี้ยว บ้านใหม่ 081-8055301
พูลศักดิ์สัตวแพทย์ 75/20 ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 038-516775
รวมพรสัตวแพทย์ 507 ถ.ศุภกิจ ต.หน้าเมือง อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 038-817249
วรรณพงศ์สัตวแพทย์ 115/1 ถ.สวนสมเด็จ ต.หน้าเมือง อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 038-518856
สพส.แปดริ้ว 154-155 ถ.ฉะเชิงเทรา หน้าเมือง อ.เมือง 038-512428
สัตวแพทย์ขนส่งใหม่ 88 ฉะเชิงเทรา-บางปะกง หน้าเมือง ฉะเชิงเทรา 038-515158
คลินิกสัตวแพทย์ 42/1 บางคล้า-แปลงยาว บางคล้า ฉะเชิงเทรา 038-827639
บ้านโพธิ์รักษาสัตว์ 15/1 ต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 038-588304
บ้านสัตวแพทย์ 1069 ม.1 อ.พนมสารคาม  ฉะเชิงเทรา 089-1559363
พนมสัตวแพทย์ 1230 ม.1 อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 038-836635
สมชาติสัตวแพทย์ 1444 ศูนย์การค้าศิริพนม อ.พนมสารคาร ฉะเชิงเทรา 038-551540

จังหวัด ชัยนาท
ชัยนาทสัตวแพทย์ 325/2-3 ชัยนาทสุพรรณ บ้านกล้วย อ.เมือง ชัยนาท  056-416406
หมอก้อยสัตวแพทย์ 13 ม.2 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง ชัยนาท 056-412797

จังหวัด นครปฐม
รพส.นครปฐม 165/1-2 ถ.เทศา ต.พระประโทน อ.เมือง นครปฐม   
รพส.หมอนิกร 61/24-25 ถ.ทรงพล พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง นครปฐม   
ไผ่ล้อมรักษาสัตว์ 30/7 ถ.ไผ่เตย อ.เมือง นครปฐม 034-256603
คลินิกรักสัตว์เลี้ยง 628/4 ถ.นาสร้าง อ.เมือง นครปฐม   
คลินิกรักษาสัตว์ 306 ถ.ทิพากร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง นครปฐม   
ณรงค์สัตวแพทย์ 62-64 ถ.ราชดำริห์ อ.เมือง นครปฐม 034-255984
โฮซันนารักษาสัตว์ 147/2 ม.2 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง นครปฐม   
บ้านหมอรักสัตว์ 65/1 ถ.25มกรา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง นครปฐม   
พัฒนสินเกษตร 45/3 ถ.ราชมรรคา ต.สนามจันทร์ อ.เมือง นครปฐม 034-258509
มาลัยแมนรักษาสัตว์ 18/1 ถ.มาลัยแมน ต.สนามจันทร์ อ.เมือง นครปฐม   
ราชวิถีสัตวแพทย์ 123/5 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง นครปฐม   
ปศุสัตว์คลินิก 1/7 ต.บ่อพลับ อ.เมือง นครปฐม   
สหสัตวแพทย์ 460 ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง นครปฐม 034-241140
หมอโยรักษาสัตว์ 238/18 ถ.25มกรา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง นครปฐม   
ท่าตำหนักรักษาสัตว์ 35/28 ม.4 ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี นครปฐม   
คลินิกบ้านรักสัตว์ 70/1 ม.3 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี นครปฐม   
นครชัยศรีรักษาสัตว์ 64/32 ม.3 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี นครปฐม   
รพส. เอสแอล 170 พุทธมณฑล 4 ต.กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม   
รพส. สายสี่ 9/960 พุทธมณฑล 4 กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม   
รังสีสัตวแพทย์คลินิก 9/711 พุทธมณฑล 4 กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม   
คลินิกสัตวแพทย์ 50 91/37 ม.7 ต.สามพราน อ.สามพราน นครปฐม   
ดอนหวายสัตวแพทย์ 45/21 ม.7 ต.สามพราน อ.สามพราน นครปฐม   
อ้อมใหญ่สัตวแพทย์ 5/8 ม.8 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน นครปฐม   
คุณานนท์รักษาสัตว์ 73/76 ศาลายานครชัยศรี ศาลายา นครปฐม   
คลินิกสัตว์เลี้ยง 483 ต.บางเลน อ.บางเลน นครปฐม

 

จังหวัด นครสวรรค์
โรงพยาบาลสัตว์ปากน้ำโพ 605/377-378 ม.10 ถ.นครสวรรค์-พหลโยธิน อ.เมือง  056-226460

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
เอส ซี สัตวแพทย์ 197 ถ.สู้ศึก อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์   
จเรสัตวแพทย์ 649/1 ม.6 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์   
ปฎิญญาสัตวแพทย์ 44/8 ถ.เรียบชายทะเล อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์   
ประจวบสัตวแพทย์ 5/7 ถ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์   
ปฎิญญาสัตวแพทย์ 200/11 ม.2 ถ.รัฐบำรุง ต.เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบฯ   
ปฎิญญาสัตวแพทย์ 20/14 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน ประจวบฯ 032-511628
คลินิกบ้านสัตว์เลี้ยง 6/74 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์   
หัวหินรักษาสัตว์ 29/6 ถ.ชมสินธ์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
การเคหะสัตวแพทย์ 68/4 ม.1 บ้านการเคหะ ต.หันตรา อยุธยา
กิตติศักดิ์คลินิก 7/3 ถ.ป่ามะพร้าว ต.ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา 035-245076
คลินิกรักษาสัตว์ 4/27-28 ถ.โรจนะ ต.หอรัตนไชย อยุธยา 035-211472
รพส.กรุงศรี 1/3 ถ.จักรพรรดิ์ ต.ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา 035-231320
รพส.อยุธยา 19/11 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา 035-252259
รพส.กรุงศรี โรจนะ 236 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา  035-229455
ศรีเสนารักษาสัตว์ 23/21 ม.2 ถ.ศรีเสนา ต.สามกอ อ.เสนา อยุธยา  035-203209
บ้านสร้างคลินิกสัตว์ 69/11 ถ.โรจนะ ต.บ้านสร้าง อ.บางประอิน อยุธยา 035-330345  
สัตวแพทย์บางปะอิน 212/11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 035-220918
บ้านรักสัตว์ 33/102 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง อยุธยา 089-2290261

จังหวัด เพชรบุรี
หมอตาลรักษ์สัตว์ 24 พงษ์สุริยา ต.ท่าราบ อ.เมือง เพชรบุรี 032-412424
คลินิกสัตวแพทย์ 99 บริพัตร ต.ท่าราบ อ.เมือง เพชรบุรี 032-414760
เพชรบุรีคลินิกสัตว์ 60/1 ม.8 คีรีรัฐยา ต.ธงชัย อ.เมือง เพชรบุรี   
เพ็ทคลินิกรักษาสัตว์ 105 พงษ์สุริยา ต.ท่าราบ อ.เมือง เพชรบุรี   
วัชระรักษาสัตว์ 119/2 ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง เพชรบุรี 032-424913
ธีรัชสัตวแพทย์ 388/44 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ เพชรบุรี

จังหวัด ราชบุรี
เจดีย์หักสัตวแพทย์ 26/5-6 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง ราชบุรี   
คลินิกสัตวแพทย์ 15/21 ถ.ราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมือง ราชบุรี 032-326755
คลินิกเพ็ทเลิฟเซ็นเตอร์ 20/40 ถ.อุดมศิริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง ราชบุรี   
คลินิกคนรักสัตว์ 167/2-3 ถ.ราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมือง ราชบุรี   
คลินิกสี่ขา 37 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง ราชบุรี   
ประวัติสัตวแพทย์ 1/20 ถ.หมันรำลึก ต.หน้าเมือง อ.เมือง ราชบุรี   
พิเชษฐ์สัตวแพทย์ 427 ถ.ไกลเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง ราชบุรี   
ราชบุรีสัตวแพทย์ 196/9 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง ราชบุรี   
ราชบุรีสัตวแพทย์ 2 256/421 มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง ราชบุรี   
เกื้อกูลรักษาสัตว์ 389/6 ม.4 ต.ดินทราย อ.ปากท่อ ราชบุรี   
รพส.เมืองโอ่ง 196 ถ.รถไฟ อ.เมือง ราชบุรี 032-315037
คลินิกปากท่อ 191/7 ม.8 ถ.หน้าอำเภอ อ.ปากท่อ ราชบุรี   
โฆษิตสัตวแพทย์ 236 ถ.โฆษิตสกุล อ.ปากท่อ ราชบุรี   
คลินิกสัตว์เลี้ยง 49/32 ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง ราชบุรี   
ซียูเพ็ทแคร์ 35/3 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 บ้านโป่ง ราชบุรี   
บ้านโป่งสัตวแพทย์ 90 ถ.ทรงพล อ.บ้านโป่ง ราชบุรี   
สัตวเวชคลินิก 203-205 ถ.ทรงพล อ.บ้านโป่ง ราชบุรี   
คลินิกสัตว์ดำเนินสะดวก 275/8 ม.8 อ.ดำเนินสะดวก ราชบุรี   
ประณัยยาสัตวแพทย์ 284/17 ม.9 ต.ดำเนินสะดวก ราชบุรี   
สหคลินิกสัตว์ 341 ต.จอมบึง อ.จอมบึง ราชบุรี   
สุวิทย์สัตวแพทย์ 45 ถ.โรงพยาบาลบ้านฆ้อง โพธาราม ราชบุรี   
อรชุนรักษาสัตว์ 121/10 ม.8 ต.วังเย็น อ.บางแพ ราชบุรี

 

จังหวัด ลพบุรี
ท่าศาลาสัตวแพทย์ 54/7 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมือง ลพบุรี   
นารายณ์สัตวแพทย์ 155 ถ.นารายณ์มหาราช อ.เมือง ลพบุรี  036-412650
พิชัยสัตวแพทย์ 2/1-3 ถ.รามเดโช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง ลพบุรี 036-412874
รพส.ลพบุรี 361-363 ถ.นเรศวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง ลพบุรี 036-413525
ละโว้สัตวแพทย์ 87/18 ถ.พหลโยธิน ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง ลพบุรี 036-424492
ศักดิ์ชัยสัตวแพทย์ 149/3 ถ.รามเดโช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง ลพบุรี 036-610101
หมอเตยสัตวแพทย์ 142/73 การเคหะ พหลโยธิน ต.กกโก อ.เมือง ลพบุรี 036-615245
ปรเมศสัตวแพทย์ 375/7 ม.9 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม ลพบุรี 081-9815642
สัตวแพทย์ซอย 12 17 ซอย 12 ถ.พหลโยธิน ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม ลพบุรี 036-491113
ลำนารายณ์สัตวแพทย์ 2-3 ม.3 ถ.คชเสนีย์ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล ลพบุรี 036-461046
สินชัยสัตวแพทย์ 414 ม.1 สุขาภิบาล 7/1 ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 036-630822

จังหวัด สมุทรสาคร
เอกภพรักษาสัตว์ 1300/107 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร   
คณิตสัตวแพทย์ 884/4 ราษฎร์บรรจบ ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร 034-411658  
คลินิกสัตวแพทย์สีอิฐ 107/13 ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าทราย อ.เมือง สมุทรสาคร   
คลินิกบ้านหมอรักสัตว์ 25/10 ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง สมุทรสาคร   
คลินิกหมอเมรักษาสัตว์ 930/39 ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร   
มหาชัยสัตวแพทย์ 321/130 ถ.นิคมรถไฟ ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร   
ศูนย์สุขภาพสัตว์ MVT 887/13 ถ.ราษฎร์บรรจบ ต.มหาชัย สมุทรสาคร 034-811112
สัตวแพทย์คลินิก 1300/354 ถ.ราชอุทิศ ต.มหาชัย สมุทรสาคร   
รพส.หมอพฤกษ์ 923/32 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร 034-810523
คลินิกวิชาญฟาร์ม 1270/48 สุคนธวิท ต.ตลาด กระทุ่มแบน สมุทรสาคร   
ธนูสัตวแพทย์ 244/11 สุคนธวิท ต.ตลาด กระทุ่มแบน สมุทรสาคร   
รพส.พุทธรักษ์ 100/60-61 พุทธมณฑล อ้อมน้อย กระทุ่มแบน   
รพส.สายห้ารักษาสัตว์ 302 ม.6 เพชรเกษม อ้อมน้อย กระทุ่มแบน   
รพส.อ้อมน้อย 110/9-10 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 02-4204291
บ้านแพ้วสัตวแพทย์ 86/10 ม.1 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร   
คลินิกสัตวรักษ์ 89/58 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร   

จังหวัด สมุทรสงคราม
แม่กลองรักษาสัตว์ 333/8 ถ.ไกรชนะ ต.แม่กลอง อ.เมือง สมุทรสงคราม   
วัดประทุมสัตวแพทย์ 21/6 ต.แม่กลอง อ.เมือง สมุทรสงคราม   
รพส.สมุทรสงคราม  769/8 ถ.ราชญาติรักษา อ.เมืองสมุทรสงคราม   

จังหวัด สระบุรี
คลินิกรักษาสัตว์ 2/2 พิชัยรณรงค์ ต.ปากเพรียว อ.เมือง สระบุรี  081-9230519  
ชุมพลสัตวแพทย์ 55/10 ถ.เทศบาล8 ต.ปากเพรียว อ.เมือง สระบุรี  036-314207  
แสงไทยสัตวแพทย์ 183/41 ต.ปากเพรียว อ.เมือง สระบุรี  036-315785  
แก่งคอยสัตวแพทย์ 17 ถ.พายัพ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย สระบุรี  081-8097945  
คลินิกเพื่อนสัตว์ 22/24 ถ.สุวรรณศร ต.ห้วยทราย อ.หนองแค สระบุรี 086-3935324
รพส.มิตรภาพ 254/1 ม.3 ถ.สนิทไชย ต.มวกเหล็ก สระบุรี 089-1093209
สระบุรีสัตวแพทย์ 143/3 ม.3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก สระบุรี 036-316388
สระบุรีสัตวแพทย์ 303/43 ม.3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก สระบุรี 036-344918
พระพุทธบาทสัตวแพทย์ 162/32 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท สระบุรี 036-323879
วสันต์สัตวแพทย์ 129-129/1 ม.7 ต.ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี 081-2940568

จังหวัด สิงห์บุรี
คลินิกรักษ์สัตว์ 422 ถ.นายทองแก้ว ต.บางพุทรา อ.เมือง สิงห์บุรี 036-523199
คลินิกสัตว์สี่ขา 817 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.บางพุทรา สิงห์บุรี 036-524635
แฮปปี้เพ็ท 67/133 ถ.สิงห์บุรี-บางระจัน อ.เมือง สิงห์บุรี 036-524625
สิงห์บุรีสัตวแพทย์ 910 ถ.ขุนสรร ต.บางพุทรา อ.เมือง สิงห์บุรี 036-524534

จังหวัด สุพรรณบุรี
คลินิกรักสัตว์ 35/3 ถ.นางพิม ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง สุพรรณบุรี 035-500192
มณฑาทิพย์รักษาสัตว์ 275/22 ถ.มาลัยแมน ต.สนามชัย อ.เมือง สุพรรณบุรี 035-546648
คลินิกหมอสันติ 202 ถ.หมื่นหาญ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง สุพรรณบุรี 035-521061
รพส.สุพรรณบุรี 249/168-169 ม.5 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าระหัด สุพรรณบุรี 035-526145
คลินิกเพื่อนสัตว์เลี้ยง 225/36 ม.2 ต.สามชุก อ.สามชุก สุพรรณบุรี 081-6951356
นพรัตน์ฟาร์มคลินิก 90-92 ถ.เทศบาล1 ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง สุพรรณ 035-542554

จังหวัด อุทัยธานี
อุทัยธานีสัตวแพทย์ 56/11-12 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง 056-525006

จังหวัด อ่างทอง
เพื่อน 4 ขา รักษาสัตว์ 82/14 อ่างทอง-สิงห์บุรี ต.ย่านซื่อ อ.เมือง อ่างทอง   
สิทธิเวชภัณฑ์ 49 ถ.สมบุญ-เกตุวัลย์ ต.ตลาดหลวง อ.เมือง อ่างทอง 035-611082  
อ่างทองรักษาสัตว์ 38/3 ถ.ลำท่าแดง ต.ศาลาแดง อ.เมือง อ่างทอง 035-625304
เอื้อมพรรักษาสัตว์ 18/29 ม.2 ต.ศาลาแดง อ.เมือง อ่างทอง  035-615905  
พี.อี.ที.คลินิก 153 ต.โพสะ อ.เมือง อ่างทอง  081-4572313

 

ในต่างจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลสัตว์ปากช่อง
สัตวแพทย์ผู้ตรวจ :   น.สพ.วัชรินทร์  หินอ่อน
                        :   สพ.ญ.สุณิสา  เอื้อเฟื้อกลาง
เลขที่ 830/11 หน้าที่ว่าการอำเภอปากช่อง
ถ.มิตรภาพ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ 044-316-212, 089-865-8865  
โทรสาร 044-314-594
website : www.pakchongpet.com
วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ – วันเสาร์ 08.00 – 20.00 น.
                           หยุดวันอาทิตย์  

จ.อุบลราชธานี
คลินิก วศินสัตวแพทย์
สัตวแพทย์ผู้ตรวจ :  สพ.ญ.อภิญญา  ทองแย้ม
เลขที่ 141/3 (หน้าโรงหนังเนวาด้า)
ถ.สกลมาร์ค อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-256-190, 089-947-0858
วันและเวลาเปิดทำการ : ทุกวัน 09.00 – 21.00 น.

น.สพ.ธนรรถ ศรีพุทธรินทร์ (หมอเป้)
โรงบาลสัตว์มิ่งมงคลสัตวแพทย์  
รักษาสัตว์ชนิดพิเศษทุกชนิด
436/6 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี (หน้าโรงหนังเนวาด้า)
เปิดบรการทุกวัน 09.00-21.00น.
โทร.045-313012,082-3203250

จ.มหาสารคาม
คลินิก พงษ์ธรสัตวแพทย์
สัตวแพทย์ผู้ตรวจ : อ.น.สพ.พงษ์ธร  สุวรรณธาดา
191/52 ถ.อัตถบรรชา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
โทรศัพท์ 043-742309

จ.ขอนแก่น
คลินิก นอร์ธอีสสัตวแพทย์
สัตวแพทย์ผู้ตรวจ : อ.สพ.ญ.ดร.กชกร  ดิเรกศิลป์
เลขที่ 433/7 ถ. มิตรภาพ
ต. ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ภาคตะวันออก
จ.ชลบุรี
คลีนิคหมอสวนสัตว์
สัตวแพทย์ผู้ตรวจ :  สพ.ญ.ดาริกา  ทองไทยนันท์
117 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์  083 – 017 9767
วันและเวลาทำการ :  อังคาร-เสาร์ : 17.30-20.30น.
                            อาทิตย์  : 10.30-20.30น.

คลินิกสัตวแพทย์ 55
สัตวแพทย์ผู้ตรวจ :  น.สพ.เดชา  พิทักษ์กิ่งทอง
เลขที่ 65 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา
อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์  038- 770-192
วันและเวลาทำการ : อังคาร – อาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น.  
(หยุดทุกวันจันทร์)  

ภาคเหนือ
จ.ลำปาง
คลินิกเพื่อนรัก
สัตวแพทย์ผู้ตรวจ : สพ.ญ.สกุลแก้ว  ยาคำ
เลขที่ 111/5  ถ.พระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย  อ.เมือง จ.ลำปาง  
โทรศัพท์  054- 312 258
วันและเวลาทำการ : ทุกวัน  เวลา 07.30- 21.00 น.

คลินิกบ้านรักษาสัตว์
สัตวแพทย์ผู้ตรวจ : นายสัตวแพทย์พงษ์ประสิทธิ์ พงษ์พิจิตร
เลขที่ 43/20 ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 054-311-110, 08-4040-8630
วันเวลาทำการ จันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00 – 19.30 น.

จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลสัตว์ เชียงใหม่รักสัตว์
สัตวแพทย์ผู้ตรวจ : สพ.ญ.วีณา  ธงซิว
เลขที่ 11/1 ม.4 ต.หนองป่าครั่ง  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-247-959-60

ภาคกลาง
จ.นครสวรรค์
คลินิกสัตว์เลี้ยงเอเชียเพ็ท
สัตวแพทย์ผู้ตรวจ :  สพ.ญ.ขวัญรัก ปรีชาสัมมกุล
320/12 ถ.พหลโยธิน(เอเชีย)
ใกล้บิ๊กซีนครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โทรศัพท์ 056-371-988, 086-1199-349
วันและเวลาทำการ : จันทร์ – เสาร์ : 9.00-20.00 น. ปิดวันอาทิตย์

ภาคตะวันตก
จ.ราชบุรี
โรงพยาบาลสัตว์เมืองโอ่ง
สัตวแพทย์ผู้ตรวจ : น.สพ.วิรุตม์  โชคธนานุกูล
เลขที่ 96,96/4 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 032-315-037,081-546-0682
วันและเวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน เวลา 9.00-20.00 น

ภาคใต้
จ.นครศรีธรรมราช
คลินิก ทุ่งสงรักษ์สัตว์
สัตวแพทย์ผู้ตรวจ : สพ.ญ. อรพรรณ อาจคำภา
เลขที่  151 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ (ตรงข้ามโรงเรียนสตรีทุ่งสง)
ต. ปากแพรก อ. ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ 084-121 3654
วันและเวลาทำการ : จันทร์ถึงศุกร์      17.00 – 20.00 น.
                           เสาร์และอาทิตย์ 10.00 – 20.00 น.

จ.สุราษฏร์ธานี
สัตวแพทย์ผู้ตรวจ : น.สพ.พุทธิพงศ์ ขาวนวล
เลขที่ 18/31 หมู่บ้านมุกธานี 1 ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์  077-222253. 086-5707071
วันและเวลาทำการ เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.30-20.30 น. ฉุกเฉิน 24 ชม.

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s